Chào bạn. Không biết bạn gặp tình trạng này lâu chưa? Bí tiểu, tiểu ít có thể có nguyên nhân không phải do bệnh lý có từ trước. Ví dụ như giữ nước tiểu có chủ định hoặc tác dụng phụ của thuốc. Không biết bạn có mắc bệnh lý gì khác không? Để hỗ trợ bệnh lý của bạn gọi tới số 0917214851. Chúc bạn nhiều sức khỏe.